Connecting minds & collecing thoughts – a website for autistic and other curious people

Begränsningar i coronatider

Jag har tänkt mycket under mina dagar hemma att det finns likheter mellan karantän och ett liv med NPF-diagnoser och utmattningssyndrom.

Svar på tal om Autism och ADHD i skolan

Vi frågade vuxna med autism/ADHD* och föräldrar med barn med autism/ADHD om vad som behövs och kan göras bättre i skolan. Det här inlägget beskriver i stora svepande drag några teman som kom fram. 1. Se mig Ett stort rungande “SNÄLLA SE MIG!” ekade genom svaren i enkäten. Att bli accepterad som en unik individ, att vara synlig som den man är, och att känna att man är okej… Det skulle hjälpa många. En sårbar grupp är naturligtvis de “tysta flickorna”, och andra som inte gör väsen av sig. Vi vet att flickor som inte är utåtagerande i klassrummet kan

Varför är det så svårt?

Om utmattningssyndrom, ADHD och autism — Maria Strömberg — Under 42 år av mitt liv har jag försökt att spela ”vanlig”, att passa in och jag har anpassat mig så bra till andra och andras förväntningar på mig, att jag tillslut inte vet vem jag är, vad jag vill och vad jag mår bra av. Jag har hela livet känt mig annorlunda, men inte förstått vad det beror på, varför jag verkar uppleva, känna och tolka händelser och omgivningen på ett annat sätt än de flesta andra. Varför jag hamnar i konstiga situationer och konflikter utan att jag vill det.