Connecting minds & collecing thoughts – a website for autistic and other curious people

Begränsningar i coronatider

Jag har tänkt mycket under mina dagar hemma att det finns likheter mellan karantän och ett liv med NPF-diagnoser och utmattningssyndrom.

Osäkerhet och coronavirus

Jag tror inte att jag är ensam om att känna såhär i denna underliga tid.

Alla vill ha autism nuförtiden

Jag är 2 år. Mamma berättar för Dig att jag är på väg att försvinna, in i min egen värld. Hon berättar att jag gråter mycket och att våran anknytning verkar bli allt svagare. Men Du tycker att jag verkar vara en duktig flicka, så du säger åt henne att sluta oroa sig. Jag är 3 år. Mamma lär sig genom trial and error hur mina utbrott kan förhindras. Hon skapar struktur, rutiner och förutsägbarhet för att hantera dagarna. Att gå tillbaka till Dig är inte ett alternativ. Din professionella bedömning är ju trots allt att ingenting är fel. Jag

Vägen till Diagnos: Barriärer

Våra läsare berättar om sina resor mot utredning av NPF-tillstånd. Här sammanfattar vi temat “Barriärer” — faktorer som hindrade, underlättade, saktade ner eller fick fart på processen. Vi ska publicera fler sammanfattningar från detta formulär i den takt vi hinner med! — Kajsa Igelström och Maria Strömberg — Vårt anonyma informella formulär Vägen till Diagnos 2018 gav oss berättelser från ungefär 250 personer (kvinnor, män och transpersoner), i huvudsak med autismspektrumtillstånd eller ADHD/ADD. Motoriska svårigheter (DCD), tics/Tourettes syndrom, dyslexi, dyskalkuli, språkstörningar och annat var underrepresenterade, och (cis)kvinnor var i majoritet (84%). Vi använder här ADHD som samlingsnamn för alla subtyper:

Dialog: universitetsstudier med autism/ADHD

Vi söker vuxna med misstänkt eller diagnosticerat neuropsykiatriskt tillstånd (t ex autismspektrumtillstånd eller ADHD) som vill berätta om negativa och positiva erfarenheter av att studera på universitet/högskola.  Efter vårt formulär om grundskolan fick vi in önskemål om frågor angående studier på högre nivå. Det tyckte vi var en jättebra idé. Återigen är det ett litet formulär med breda frågor, eftersom vi vill börja utan förutfattade meningar.  Gilla och dela gärna Facebookinlägget och länken, så att vi når så många som möjligt! (Det är lätt att förbli oupptäckt på internet…) Enkäten stängde 31 juli 2018