Connecting minds & collecing thoughts – a website for autistic and other curious people

Begränsningar i coronatider

Jag har tänkt mycket under mina dagar hemma att det finns likheter mellan karantän och ett liv med NPF-diagnoser och utmattningssyndrom.

Om förändringar: den sköra hinnan mellan välbefinnande och otrygghet

Oron kring att börja på någonting nytt är skräcken för att falla och riva den tunna väggen mellan framgång och fiasko.

Universitetsstudier med Autism eller ADHD

 Nya sociala sammanhang, mer frihet både hemma och i skolan, och höga krav på den egna förmågan att organisera tid och studier. Att studera på universitetet är en utmaning för alla, men särskilt för dem som har autism/ADHD. Över 150 personer deltog i vår enkät om erfarenheter av universitetsstudier. De flesta hade fått en ADHD och/eller autismdiagnos i vuxen ålder, och 78% var (cis)kvinnor. Du är så duktig… men till vilket pris? Många personer med autism och ADHD som börjar på universitetet är i grunden ambitiösa och intresserade. En förmåga att bearbeta stora mängder av information och en tendens att

Att inte nå ända fram

Vägar kan vara smala, hala och slippriga. Foto: Terese Ekman — Terese Ekman — Ett inlägg på bloggen berörde nyligen hur personer som känner igen sig olika NPF varianter inte får diagnos för att de kamouflerar sina svårigheter och behov av stöd alltför väl till priset av ett oerhört energiläckage. Det problemet kan inte betonas och belysas nog. I mitt fall var det istället blygheten och den sociala ångesten som kamouflerade och avledde alla misstankar om autism. Under mina 37 år utan diagnos genomsyrande känslan av att aldrig riktigt känna sig hemma, hela min varelse. Jag var mer av en

Alla vill ha autism nuförtiden

Jag är 2 år. Mamma berättar för Dig att jag är på väg att försvinna, in i min egen värld. Hon berättar att jag gråter mycket och att våran anknytning verkar bli allt svagare. Men Du tycker att jag verkar vara en duktig flicka, så du säger åt henne att sluta oroa sig. Jag är 3 år. Mamma lär sig genom trial and error hur mina utbrott kan förhindras. Hon skapar struktur, rutiner och förutsägbarhet för att hantera dagarna. Att gå tillbaka till Dig är inte ett alternativ. Din professionella bedömning är ju trots allt att ingenting är fel. Jag