Connecting minds & collecing thoughts – a website for autistic and other curious people

Om projektet Extraordinary Brains

Vi vill att alla som lever med neuropsykiatriska variationer ska få må bra, och vi tror det är möjligt. 

I artikelsamlingen kan du hitta både formella och informella skrivelser, om olika teman och av olika författare. Ibland lägger vi också ut information om pågående forskningsstudier, och ibland gör vi egna online-enkäter. 

Teamet

Kajsa Igelström är biträdande universitetslektor i neurovetenskap vid Linköpings universitet. Hon disputerade i neurofysiologi vid Otago-universitetet i Nya Zeeland, och forskade vidare vid Princeton-universitetet i New Jersey i USA. Eftersom hon själv lever med en rätt annorlunda hjärna, känner hon till ett och annat om osynliga utmaningar såväl som superkrafter. 

Kajsa & hjärnor (Princeton Neuroscience Institute. 2017)

Lite bakgrund

Början

I slutet av 2016, när Kajsa hade en forskartjänst vid Princeton University, gjorde hon ett projekt som handlade om autistiska barns hjärnor. Det uppstod ett behov av att få återkoppling från autistiska personer, så hon startade en enkel webbsida och facebooksida tillsammans med några kollegor och vänner. Projektet fick namnet Extraordinary Brains
 

Den oväntade vändningen

Teamet använde plattformen för att annonsera en forskningsenkät som de kallade The Strengths and Weaknesses Questionnaire. Det samlade in data om hur olika människor upplever sinnesintryck, sociala/ickesociala belöningar, stress, och motorisk aktivitet. Vi såg intressande mönster i resultaten, men tyckte att studiedesignen behövde förbättras. Däremot öppnade den här enkäten en helt annan dörr. I textrutorna som fanns i enkäten hände något magiskt. Vi fick läsa om vad deltagarna verkligen tyckte och kände, och om vad som var viktigt för dem. Vi insåg att Extraordinary Brains största potential låg i dess möjligheter som en kommunikationsmaskin! 

Vi körde flera enkäter, med allt bättre design, och vi expanderade till Sverige. Artikelsamlingen har växt sakta men säkert, och webbsidan har hjälpt forskare i Kajsas grupp såväl som andra forskningsteam att rekrytera deltagare till studier vid universitetet. 

Framtiden

Heltidsjobb och annat förhindrar oss från att verkligen satsa på projektet, men vi siktar på att expandera artikelsamlingen och utveckla bra sätt att använda webbsidan för kommunikation mellan personer med neuropsykiatriska variationer, intresserade forskare och andra som är intresserade av neuropsykiatri. Vi försöker hålla hemsidan levande så gott vi kan och hinner!