Connecting minds & collecing thoughts – a website for autistic and other curious people

Vad har vi gjort hittills?

Ansluten till autistiska vuxna på Facebook

Vi har använt våra Facebook-sidor på engelska och svenska för att kommunicera med neurodiverse människor i båda halvklotet. Vi använde frågeformulär online för att låta människor ge input om olika ämnen, från terminologi kring autism och kön, till personliga upplevelser av att vara vuxen i spektrumet. Denna kommunikation pågår och informationen används på följande sätt:
  • Publishing Publicera sammanfattningar och diskussioner i artikelsamlingen
  • Dela insikter med de kliniska och forskningsmiljöerna för att förbättra acceptansen

Vi hjälpte till att rekrytera människor till forskningsstudier

Våra anhängare, såväl neurodiverse som neurotypiska människor, har visat stort intresse för att delta i forskningsstudier. Vi har hjälpt flera forskargrupper att annonsera sina studier på våra webbplatser. Vi tror att detta kan hjälpa till att överbrygga klyftan mellan de ofta ignorerade autistiska befolkningarna och forskare som vill veta mer. Läs mer:

  • Intervjustudie: Experiences of Late-Diagnosed autistic women. (Nursing Masters project at Linkoping University).
  • Intervjustudie: Achieving a sustainable work situation for people with neuropsychiatric differences (OT PhD project, Linkoping University)